Telefon
WhatsApp

Kaliteli Hizmet, Güvenilir Ödeme ve Hızlı Teslimat Güvencesi..

İLETİŞİM

Yazılım Danışmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Yazılım Danışmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Bilgi sürekli çoğalır. Günümüzde bilginin en çok kullanıldığı ve çok hızlı bir şekilde arttığı alanların başında yazılım alanı gelir. Yazılım dendiğinde akıllara sadece bir kod yazma süreci gelse de aslında bu alanda binlerce farklı yazılım dili bulunur. Yazılımların ortak yanları olsa da her yazılımın kendine özgü bir yapısı bulunmaktadır. Yazılım alanında uzmanlaşmak için yıllarını belki on yıllarını kod yazarak, proje yöneterek geçirmek gerekebilir.

Yazılım danışmanı, uzmanlık bilgisinin kristalize olmuş hali olarak düşünülebilir. Yılların deneyiminin ihtiyaç sahiplerine aktarılmasını ifade eder. Kısaca yazılım danışmanı yazılım alanındaki mühendislik bilgisinin ve tecrübesini sunan kişidir. Yazımızda yazılım danışmanı ile ilgili merak edilen sorulara yanıtlar hazırladık. Yazılım danışmanı nedir? Yazılım danışmanı ne iş yapar? Yazılım danışmanı maaşları ne kadar maaş kazanır? Birlikte inceleyelim.

Yazılım Danışmanı Nedir?
Yazılım danışmanı, kurumların ve işletmelerin yaptıkları yazılım yatırımlarının daha doğru, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere faaliyette bulunan kişidir. Bilgi ve tecrübesini bu alanda ihtiyacı olan kişilere aktaran uzman kişiye verilen unvandır. Bir diğer ifade ile yazılım yatırımları hakkında uzmanlık ve tecrübelerini karşı tarafa aktarmak üzere görevlendirilen kişidir.

Yazılım danışmanı olmak için üniversite mezunu olma şartı aranmaz. Kendinizi bu konuda geliştirebilir, eğitim ve kurslara katılarak sertifikalara sahibi olabilirsiniz. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği ya da Yazılım Mühendisliği gibi bölümlerinden eğitim alan herkes yazılım danışmanlığı görevini üstlenebilir. Burada önemli olan unsur kişinin kendini geliştirmesidir. Teknolojik değişimleri yakından takip etmeli, yenilikleri işine yansıtabilmelidir.

Bu alanda kariyer planı olan kişilerin kişisel gelişimi için zaman ayırması da önemlidir. Mesleğin ihtiyacı olan niteliklere sahip olması oldukça önemlidir. Kişinin zamanla edindiği tecrübe ve nitelikleri başarısını önemli oranda etkiler.

Yazılım Danışmanı Ne İş Yapar?
Yazılım danışmanı, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına göre projeler üreten kişidir. Bu alanda stratejiler geliştiren, ürün tasarlayan ve gerekli teknolojilerden faydalanarak hizmet veren meslek mensubudur. Özel sektörde ve kamu alanında oldukça geniş bir iş imkanı bulunmaktadır. Yazılım danışmanının temel görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

İyileştirme ya da otomatize etme amacıyla mevcut süreçleri inceler.
Yazılımla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak üzere kullanıcı yorumlarını dinler.
Yazılımla ilgili sistem ihtiyaçlarını anlamaya çalışır.
Proje kapsamında yapılacak olan toplantılara katılır ve ilgili raporlamaları yapar.
Gerekli teknik dokümanları hazırlamaktan sorumludur.
Yazılım geliştirme yaşam döngüsü süreçlerinde hazırlanması gereken dokümanların standartlara uygun olup olmadığını kontrol eder.
Ekip içerisinde yer alan test uzmanı ve analiz danışmanı ile ilişki halinde olmalıdır. Gerekli durumlarda destek vermesi beklenir.
Teknolojinin projeye nasıl uyarlanacağını ve ne şekilde kullanacağını yazılım geliştiricilere aktarmalıdır.
Yazılım programını yürütmelidir.
Programı bakım altına almalı ve çıkabilecek sorunlarda yardım sunmalıdır.
Yazılım Danışmanı Maaşları
Bir fabrikada makina imalatı sırasında hammaddelerinden ara çıktılara kadar tüm süreçlerinin gözle görülebilmesi, elle tutulmasının aksine; yazılım geliştirme süreci soyuttur. Yazılım, genellikle geliştirme süreci tamamlandıktan sonra son kullanıcıya eriştiğinde görünür hale gelir. Diğer yandan yazılım uygulamaları dünyada bulunan herkesin bildiği ve kullandığı, üzerine yorum yapabildiği ürünlerdir. Bu durum bazı zamanlarda yazılım ile ilgili hizmetlerin basit olduğunun düşünülmesine neden olur. Teknik analizden planlamaya, kullanıcı deneyimi çalışmasından ekran taslakları hazırlamaya, prototip oluşturmadan görsel tasarıma, arka yüz geliştirmeden ön yüz tasarlamaya, test sürecinden yayın sürecine tüm aşamaların tamamı başından sonuna mühendislik emeğine dayanır. Bu sebeple yazılım geliştirme düşünülenden farklı olarak basit değil oldukça zordur.

Yazılım danışmanlığının en azından kıdemli yazılım mühendisleri tarafından yapılacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Yazılım danışmanlarının maaşları bu doğrultuda ortaya çıkmaktadır. Kurumun özellikleri, kişinin tecrübesi, eğitimi, kıdemi maaşını etkileyen unsurlar arasında yer alır. Peki, bir yazılım danışmanı ne kadar maaş kazanır?

Danışmanlığı yeni başlayan bir kişi en düşük 3.500 TL maaş alır.
Tecrübesi gelişmiş bir yazılım danışmanı ortalama 9.000 TL kazanabilmektedir.
Kıdemli bir mühendis danışmanlık hizmeti verdiğinde en yüksek kazanacağı rakam 20.000 TL’yi bulmaktadır.
Yazılım Danışmanı Nasıl Olunur?
Yazılım danışmanlığı yapmak isteyen kişiler kariyer olanakları kadar eğitim ihtiyaçlarını da araştırır. Yazılım danışmanı olmak isteyenler için bir üniversite mezuniyeti şartı aranmaz. Kendinizi bu alanda geliştirmeniz çok önemlidir. Eğitim ve kurslara katılarak sertifikalara sahibi ve daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Üniversitelerde yer alan 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği gibi bölümlerinden eğitim alan herkes yazılım danışmanı olarak çalışmaya başlayabilir.

Yazılım sektörü, içinde bulunduğumuz dönemde pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Ancak, yazılım kavramının ülkemizde tam olarak oturduğu iddia edilemez. Pazar büyüklüğü açısından da diğer Avrupa ülkelerine nazaran geride kaldığı söylenebilir. Ancak bu durumun hızla değişeceği de görülen bir gerçektir. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve dünyaya ayak uydurma çabası bu alanda yaşanan değişimleri gözler önüne sermektedir. Sektörel olarak yaşanan gelişmeler, meslek mensuplarına olan ihtiyacı da arttırıyor. Özellikle bu alanda kıdem ve tecrübeye sahip kişilerin bilgilerinden faydalanmaya ihtiyaç duyuluyor. Yazılım danışmanı olarak çalışmalarını sürdürecek kişilerin kendilerini yaşam boyu geliştirmeye devam etmesi gerekiyor. Aldıkları eğitimler ve sahip oldukları tecrübelerin yanı sıra mesleki özelliklere de sahip olmaları bekleniyor. Bir yazılım danışmanında olması gereken özellikler nelerdir, inceleyelim.

Belli bir program içinde sürekli olarak yeni teknikler denemeleri ve pratik yapmaları gerekir.
Bazı işler belli oranda hatayı kaldırabilir. Ancak yazılım sektöründe hata oranı her zaman sıfır olmalıdır. Bu sebeple sabırlı olmak ve detaycı olmak da yazılım sektöründe çalışacak olanlar için önemli bir özelliktir.
Yabancı dil bilmesi gerekir.
Çok iyi derecede bilgisayar kullanma seviyesine sahip olmaları gerekir.
Bir yazılım danışmanın en temel özelliklerinden biri de meraklı olmasıdır. Öğrenilmesi gereken yığınla bilgi vardır. Bunları araştırıp, öğrenecek meraklı bir ruha sahip olmanız gerekir.
Güçlü bir iletişim kurma becerisi sergilemeniz gerekir. Kurum içi ve kurum dışı bir çok diyalog içinde olmanı gerektiğini unutmamalısınız.
Yazılım Danışmanı Kimdir?

Yazılım danışmanının en temel görevi kurumların yaptıkları yazılım yatırımlarının daha doğru, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere bilgi ve tecrübelerini paylaşmaktır. Bilgi ve tecrübesini bu alanda ihtiyacı olan kişilere aktaran uzman kişiye verilen mesleki unvan olarak ifade edilir. Yazılım danışmanı olmak için üniversite mezunu olma şartı aranmaz ancak kişinin kendini bu alanda çok iyi yetiştirmiş olması gerekir.

Yazılım Danışmanının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Yatırım danışmanı, yazılımla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak üzere kullanıcı yorumlarını dinleyen kişidir. Yazılımla ilgili sistem ihtiyaçlarını anlamaya çalışır aynı zamanda proje kapsamında yapılacak olan toplantılara katılır ve ilgili raporlamaları hazırlar. Gerekli teknik dokümanları hazırlamak da meslek mensubunun sorumluluğundadır.

Yazılım Danışmanının Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

İyi bir yatırım danışmanı çok iyi derecede bilgisayara hakim olması gereken kişidir. Kurum içi ya da kurum dışı birçok kişi ile iletişim halinde olacağı için güçlü bir sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemesi beklenir. Çalışmalarını kendisinden beklenen süre içinde büyük bir dikkat ve titizlikle tamamlaması gerekir.